Kurumsal
Projeler
Medya
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim

yap? g¨¹ven in?aat

GELECE?? G?VENLE ?N?A
ED?YORUZ.
Kurumsal

Kuruldu?umuz ilk g¨¹nden bug¨¹ne kadar ?zellikli yap?lar, y¨¹ksek yap?lar, kamu projeleri, sa?l?k projeleri ve altyap? projeleri in?a ederek emin ad?mlarla y¨¹r¨¹d¨¹k ve b¨¹y¨¹d¨¹k. Trabzon¡¯a de?er katacak konutlar yapma hayalini ger?ekle?tirmek ¨¹zere yola ??kt?k.

Do?ayla bar???k nitelikli ya?am alanlar? vadikent ve i? d¨¹nyas?na de?er katacak projeleri geli?tirme vizyonu ile bug¨¹ne kadar Avrasya ?niversitesi, Fiskobirlik ?? Merkezi, Tabakhane ?? Merkezi, Y?ld?zl? G¨¹ven Hastanesi, G¨¹zel Sanatlar Lisesi, Ha?ka ve H?d?rnebi Yayla Kentleri gibi bir ?ok proje tamamlanm??t?r.

Yap? G¨¹ven ?n?aat
E?siz Projeler
?n?aa Eder
mutu eder
Misyon, Vizyon &
?irket Kalite Politikam?z

Daima ve ?ncelikle M¨¹?terilerimizin beklentilerini istikrarl? kalite anlay??? ile kar??layarak de?er yaratmay? esas alan kurumsal yap?m?z m¨¹?teri odakl? ?al??ma stratejimiz ve rekabet?i b¨¹y¨¹me potansiyelimiz ile "en iyi" ?ekilde de?erleri y?netmek.

Kar??l?kl? g¨¹ven ve sayg?n?n h?kim oldu?u insan kaynaklar? ile en iyi niteliklere sahip insan g¨¹c¨¹n¨¹ istihdam etmeyi sa?lamak.

Yap? G¨¹ven ?n?aat
G¨¹venli Dolu
Projeler ?n?aa Eder
mutlu eder
Projeler
Yap? G¨¹ven ?n?aat Y?ld?zl? Star Konutlar?
13.01.2020
Yap? G¨¹ven ?n?aat Y?ld?zl? Star Konutlar?
13.01.2020
Yap? G¨¹ven ?n?aat Y?ld?zl? Star Konutlar?
13.01.2020
Haberler & Duyurular
E?siz Projeler
?n?aa Eder

Yap? G¨¹ven ?n?aat olarak ; sekt?rdeki ilerlememize Trabzon¡¯da bulunan G¨¹ven Bulvar Kent projemizle 14.000 M2 proje alan?nda, 210 konut in?a edilecek olup 2 y?l teslimat s¨¹releri belirlenmi?tir. Vadi kent konutlar? ?ehrin g¨¹r¨¹lt¨¹s¨¹nden uzak, temiz hava, kolay ula??m, deniz ve vadi manzaras? ile ye?illiklerle b¨¹t¨¹nle?mektedir.

Yine Yap? G¨¹ven in?aat olarak; Y?ld?zl? G¨¹ven Star konutlar? projemizle 20.000 m2 proje alan?nda,200 konut in?a edilerek 2 y?l teslimat s¨¹resi belirlenmi? olup yeni projelerimizle yolumuza devam ediyoruz. Y?ld?zl? G¨¹ven Star konutlar? g¨¹ne?i, do?ay? ve denizi kucaklayan tasar?m ?zg¨¹nl¨¹?¨¹ ile sa?l?kl? ve kaliteli bir ya?am sunmaktad?r.

13.01.2020
Kemerkaya Mah. Maraş Cad. Sonat İşhanı Kat:3 Trabzon / TÜRKİYE
+90 (462) 322 11 60
+90 (462) 322 11 64
info@yapiguveninsaat.com
© Copyright 2020 All | Rights Reserved Yapı Güven İnşaat A.Ş. | Web Design and Programming Trabzon Web Yazılım